Sản phẩm

 • 0 out of 5

  Cá tra phi lê đông lạnh bỏ thịt đỏ, bỏ mỡ

  • Tên khoa học: Pangasius hypophthalmus
  • Kích cỡ: 60/120, 120/170, 170 – 220, 220 up (gr/miếng) hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Đóng gói: IQF hoặc block, 5-10kg/túi/thùng hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Chứng nhận: HACCP, BRC, ISO 22000, IFS, HALAL, ISO 17025
  • Bảo quản: giữ ở nhiệt độ – 18oC
  • Hướng dẫn sử dụng: chiên, nướng, nấu chín trước khi ăn
 • 0 out of 5

  Cá tra phi lê đông lạnh còn thịt đỏ, còn mỡ, còn dè

  • Tên khoa học: Pangasius hypophthalmus
  • Kích cỡ: 60/120, 120/170, 170 – 220, 220 up (gr/miếng) hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Đóng gói: IQF hoặc block, 5-10kg/túi/thùng hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Chứng nhận: HACCP, BRC, ISO 22000, IFS, HALAL, ISO 17025
  • Bảo quản: giữ ở nhiệt độ – 18oC
  • Hướng dẫn sử dụng: chiên, nướng, nấu chín trước khi ăn
 • 0 out of 5

  Cá tra phi lê đông lạnh còn thịt đỏ, bỏ mỡ

  • Tên khoa học: Pangasius hypophthalmus
  • Kích cỡ: 60/120, 120/170, 170 – 220, 220 up (gr/miếng) hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Đóng gói: IQF hoặc block, 5-10kg/túi/thùng hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Chứng nhận: HACCP, BRC, ISO 22000, IFS, HALAL, ISO 17025
  • Bảo quản: giữ ở nhiệt độ – 18oC
  • Hướng dẫn sử dụng: chiên, nướng, nấu chín trước khi ăn
 • 0 out of 5

  Cá tra phi lê đông lạnh bỏ thịt đỏ, còn mỡ

  • Tên khoa học: Pangasius hypophthalmus
  • Kích cỡ: 60/120, 120/170, 170 – 220, 220 up (gr/miếng) hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Đóng gói: IQF hoặc block, 5-10kg/túi/thùng hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Chứng nhận: HACCP, BRC, ISO 22000, IFS, HALAL, ISO 17025
  • Bảo quản: giữ ở nhiệt độ -180C
  • Hướng dẫn sử dụng: chiên, nướng, nấu chín trước khi ăn
 • 0 out of 5

  Cá tra phi lê đông lạnh còn da

  • Tên khoa học: Pangasius hypophthalmus
  • Kích cỡ: 60/120, 120/170, 170 – 220, 220 up (gr/miếng) hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Đóng gói: IQF hoặc block, 5-10kg/túi/thùng hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Chứng nhận: HACCP, BRC, ISO 22000, IFS, HALAL, ISO 17025
  • Bảo quản: giữ ở nhiệt độ – 18oC
  • Hướng dẫn sử dụng: chiên, nướng, nấu chín trước khi ăn
 • 0 out of 5

  Cá tra phi lê cắt miếng đông lạnh

  • Tên khoa học: Pangasius hypophthalmus
  • Kích cỡ: 30/50; 50/70; 70/100 (gr/miếng) hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Đóng gói: IQF hoặc block, 5-10kg/túi/thùng hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Chứng nhận: HACCP, BRC, ISO 22000, IFS, HALAL, ISO 17025
  • Bảo quản: giữ ở nhiệt độ – 18oC
  • Hướng dẫn sử dụng: chiên, nướng, nấu chín trước khi ăn
 • 0 out of 5

  Cá tra cắt miếng đông lạnh

  • Tên khoa học: Pangasius hypophthalmus
  • Kích cỡ: 20/30; 30/50; 50/70; 70/100 (gr/miếng) hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Đóng gói: IQF hoặc block, 5-10kg/túi/thùng hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Chứng nhận: HACCP, BRC, ISO 22000, IFS, HALAL, ISO 17025
  • Bảo quản: giữ ở nhiệt độ – 18oC
  • Hướng dẫn sử dụng: chiên, nướng, nấu chín trước khi ăn
 • 0 out of 5

  Cá tra nguyên con đông lạnh

  • Tên khoa học: Pangasius hypophthalmus
  • Kích cỡ: 500-700, 700-1000, 1000-up (gr/con) hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Đóng gói: IQF hoặc block, 5-10kg/túi/thùng hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Chứng nhận: HACCP, BRC, ISO 22000, IFS, HALAL, ISO 17025
  • Bảo quản: giữ ở nhiệt độ – 18oC
  • Hướng dẫn sử dụng: chiên, nướng, nấu chín trước khi ăn
 • 0 out of 5

  Cá tra nguyên con bỏ đầu làm sạch đông lạnh

  • Tên khoa học: Pangasius hypophthalmus
  • Kích cỡ: 500-700, 700-1000, 1000-up (gr/con) hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Đóng gói: IQF hoặc block, 5-10kg/túi/thùng hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Chứng nhận: HACCP, BRC, ISO 22000, IFS, HALAL, ISO 17025
  • Bảo quản: giữ ở nhiệt độ – 18oC
  • Hướng dẫn sử dụng: chiên, nướng, nấu chín trước khi dùng
 • 0 out of 5

  Cá tra xẻ bướm đông lạnh

  • Tên khoa học: Pangasius hypophthalmus
  • Kích cỡ: 250-350, 350-450, 450-600,600/up (gr/con) hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Đóng gói: IWP, (8-17)con/(5-10)kg/thùng hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Chứng nhận: HACCP, BRC, ISO 22000, IFS, HALAL, ISO 17025
  • Bảo quản: giữ ở nhiệt độ -180C
  • Hướng dẫn sử dụng: chiên, nướng, nấu chín trước khi ăn
 • 0 out of 5

  Cá tra cắt khoanh đông lạnh

  • Tên khoa học: Pangasius hypophthalmus
  • Kích cỡ: 50-70, 70-120, 120-170, 170/up(gr/miếng) hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Đóng gói: IQF hoặc block, 5-10kg/túi/thùng hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Chứng nhận: HACCP, BRC, ISO 22000, IFS, HALAL, ISO 17025
  • Bảo quản: giữ ở nhiệt độ – 18oC
  • Hướng dẫn sử dụng: chiên, nướng, nấu chín trước khi ăn
 • 0 out of 5

  Cá tra cắt khối đông lạnh

  • Tên khoa học: Pangasius hypophthalmus
  • Kích cỡ: 30/50; 50/70; 70/100 (gr/miếng)  hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Đóng gói: IQF hoặc block, 5-10kg/túi/thùng hoặc theo yêu cầu khách hàng
  • Chứng nhận: HACCP, BRC, ISO 22000, IFS, HALAL, ISO 17025
  • Bảo quản: giữ ở nhiệt độ – 18oC
  • Hướng dẫn sử dụng: chiên, nướng, nấu chín trước khi ăn